Dumbstruck

Archive for September 2004

September 3, 2004

“New Sketchbook Ramble”

September 3, 2004: “New Sketchbook Ramble”

September 7, 2004

“Perspective”

September 7, 2004: “Perspective”

September 9, 2004

“The Essential Mildred”

September 9, 2004: “The Essential Mildred”

September 10, 2004

“Classic Graffiti”

September 10, 2004: “Classic Graffiti”

September 11, 2004

“The First Five Years”

September 11, 2004: “The First Five Years”

September 14, 2004

“Are We Confused Yet?”

September 14, 2004: “Are We Confused Yet?”

September 16, 2004

“Mildred’s Pens”

September 16, 2004: “Mildred’s Pens”

September 16, 2004

“Validation”

September 16, 2004: “Validation”

September 21, 2004

“She Read It In A Book”

September 21, 2004: “She Read It In A Book”

September 22, 2004

“Optimism”

September 22, 2004: “Optimism”

September 23, 2004

“Lords of the DDR”

September 23, 2004: “Lords of the DDR”

September 24, 2004

“I Get It Already!”

September 24, 2004: “I Get It Already!”

September 28, 2004

“Homecoming”

September 28, 2004: “Homecoming”

September 30, 2004

“Casually Offensive”

September 30, 2004: “Casually Offensive”

Archive for September 2004